artikel

Förslag till Regionalpolitiskt program

Vi i den regionalpolitiska arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till regionalpolitiskt program, som finns bifogat det här utskicket. Den 18-19 mars kommer partistyrelsen att behandla programmet – men innan dess vill vi få in synpunkter på det från hela partiet, för att kunna förbättra det så mycket som möjligt.

Därför skickar vi ut det på den här remissen. Alla partimedlemmar är förstås välkomna med åsikter. Vi ser gärna att ni diskuterar det i distrikten och jämför skrivningarna med de konkreta problem ni möter. Är det rätt saker programmet fokuserar på? Stämmer analyserna? Är de konkreta kraven bra? Skicka gärna vidare programförslaget till lokalföreningarna.

Vi kommer gärna ut och pratar om programförslaget, och svarar på frågor. Ring oss – telefonnumren finns nedan – så ordnar vi det. Vi räknar med att inte behöva ta ut reseersättning från er för att göra såna inledningar.

Senast den 28 februari måste vi ha in era remisssvar. Det betyder att ni har sex veckor på er. Maila enklast era svar till Siv Holma på adressen [email protected]

Med vänlig hälsning,
Regionalpolitiska arbetsgruppen

Programförslaget finns att hämta i filen nedan. Den kan ta en liten stund att ladda ner!

Kopiera länk