artikel

Vilka stöd finns att få för långtidssjuka och långtidsarbetslösa i Gävleborgs län?

Vilka stöd finns att få för långtidssjuka och långtidsarbetslösa i Gävleborgs län?
Varför har inte lagstiftningen om finansiell samordning fått något genomslag i Gävleborgs län, ett frivilligt men reglerat samarbete mellan Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Landstinget och minst en av länets kommuner, stöd till personer med behov av samordning med fler än en myndighet för att snabbare komma tillbaka till arbetslivet?

Dessa frågor men även annan information hoppas Owe Hellberg riksdagsledamot (v), Ulla Andersson kommunalråd (v) och Ingela Gustafsson politisk sekreterare (v) få svar på den 28/2 när vi besöker Länsarbetsnämnden, Landstinget och Försäkringskassan i Gävle.

Socialstyrelsen är missnöjd med att alltför få försök med finansiell samordning kommit i gång i landet, mer än ett år efter det att lagen trätt i kraft. Finansiell samordning är en del i att förhindra utanförskap och marginalisering av utsatta grupper.

För mer information kontakta Owe Hellberg 070/5334201, Ulla Andersson 070/5378122

Kopiera länk