artikel

En idéskrift om arbetsgivarrollen för kommun- och landstingspolitiker.

Kommunal hamnade i konflikt med Kommun- och Landstingsförbundet under våren 2003. Strejk utbröt och i dess spår blossade en infekterad debatt upp kring politiker som aktivt motverkade strejkens syfte och i vissa fall även agerade strejkbrytare. Även ett antal vänsterpartister hamnade i blåsväder för sitt agerande och tvingades eller kände sig tvingade att lämna sina uppdrag. Konflikten visar på ett dramatiskt sätt hur dåligt förberedda många vänsterpartister var i sin arbetsgivarroll och hur lite vi inom partiet diskuterar arbetsgivarfrågor.

Detta gäller även i högsta grad det vardagliga politiska livet i kommuner och landsting. Gör det någon skillnad för anställda i kommuner och landsting om vänsterpartister sitter med vid makten? Vilken politik driver partiet i riksdagen när det gäller anställningstrygghet och arbetsplatsdemokrati och hur ska det avspegla sig i vårt lokala politiska arbete? Vilket förhållningssätt ska vi ha till de fackliga organisationerna? Hur lojala ska vi vara till kommun- och landstingsförbundens förhållningssätt och agerande?
Arbetsgivarrollen är inte given, den måste diskuteras och utvecklas. Förhoppningen är att denna skrift kan fungera både som diskussionsunderlag för kommun- och landstingsgrupper men också som direkt vägledning för enskilda vänsterpartister i sin förtroendemannaroll.

Nedan kan du ladda hem ideskriften.

Kopiera länk