artikel

Makten utgår från folket, om mer av makten ska flyttas till EU måste folket ges möjlighet att ta ställning

Förslaget till EU-konstitution innebär stora och avgörande förändringar!
Ökad överstatlighet,
gemensamt försvar,
EU-parlamentets medbeslutande utökas med 48 nya områden,
ministerrådet kan självständigt besluta om att tillföra yttterligare beslutsområden till EU-nivå o.s.v.
Läs även ”EU:s nya konstitution” av Jonas Sjöstedt.
Finns att ladda hem som fil nedan.

Kopiera länk