artikel

Pigavdrag upprätthåller både könsorättvisor, klass- och etnicitetsklyftor.

Under de senaste åren har olika lobbyorganisationer, med Almega i spetsen – försökt blåsa liv i debatten om pigavdrag. Redan förra Almedalsveckan bedrev man en massiv kampanj. Flaggskeppet var då Finland, som för några år sedan införde avdrag. Förväntningarna på det s k ”Finlandsförsöket” har varit enorma och många särintressen har långt innan resultaten fanns tillgängliga, hyllat försöket och talat om alla fördelar som det lett till.
Bara fem procent av de finska hushållen har använt sig av avdraget.
Av köpen var hela 85% olika former av renoveringsarbeten, alltså ett slags permanent ROT-bidrag. Av köparna sa hälften att de skulle ha genomfört arbetet även utan avdrag. Det är inte heller de lågavlönade som utnyttjat avdraget, utan framför allt höginkomsttagare, villaägare och tjänstemän.

I förra veckan kom så den efterlängtade utvärderingen, och resultaten visar att reformen verkligen inte levererat vad den lovat. Förmodligen är det också därför den massmediala bilden inte varit speciellt stor. På SvD försöker Svenskt Näringsliv m fl krampaktigt hålla frågan flytande, medan det för alla andra är uppenbart – nämligen att pigreformen var ett fiasko. Försöket har kostat betydligt mer än det smakat. Utvärderingen visar att bara 1600 jobb har ”skapats”. Det har också varit ett dyrt experiment, som kostat den finska staten 830 miljoner kronor. För den summan hade man ex kunnat anställa ca 3000 vårdbiträden på heltid!

Vi ska självklart inte följa Finlands exempel! Våra skattemedel ska användas på ett vettigare sätt – det viktigaste handlar om att anställa fler människor i vården och omsorgen och samtidigt ge dem högre löner!

Ulla Andersson
Vänsterpartiet

Kopiera länk