artikel

Vänsterpartiet är det parti som verkligen driver en feministisk politik

Svar till kristdemokraterna som i AB den 8/3 oroar sig för vänsterpartiets utnämningar till olika uppdrag
Vänsterpartiet är det parti som verkligen driver en feministisk politik. Vi gör det på alla nivåer i partiet och i våra parlamentariska uppdrag. Vänsterpartiets stadgar säger att vi minst ska ha 50 % kvinnor på de olika politiska uppdragen. Vi ser som vår uppgift att på alla sätt arbeta för att motverka de patriarkala strukturerna. Överallt i samhället har männen makten och utgör normen. Vi ska därför väga upp de orättvisa villkoren med att ha fler kvinnor än män på politiska uppdrag. Tyvärr har vi i Gävle inte lyckats uppnå målsättningen med minst 50 % kvinnor på de vice ordförande uppdrag vi innehar. Däremot har vi på 2 av 3 vice ordförande poster i de kommunala bolagen, kvinnor, det gäller hamnen och bostadsbolaget. Där bryter vi definitivt strukturerna, vi har en kvinna som kommunalråd och en kv. till gruppledare, vi har 3 kv. och 5 män som andre vice ordförande i nämnderna. Vi som parti ser det som ett problem och vi diskuterar det ständigt och försöker finna lösningar: Vilket bla. innebär att vi genomför kvinnoträffar i partiet och för de kvinnor som innehar parlamentariska uppdrag förutom att vi bedriver en feministisk politik.

Vi som politiskt parti är en del av de normer och de maktstrukturer som finns i samhället. Till skillnad från kristdemokraterna så ser vi det som vårt uppdrag att verka för ett feministiskt samhälle och därför ser vi allvarligt på de problem som bl.a. de sociala könsrollerna innebär. Det handlar bl.a. om att kvinnor i dag fortfarande har huvudansvar för hem och familj och därför har svårare att delta i samhället och därmed också ta på sig ett politiskt uppdrag. Flickor och pojkar fostras olika. Flickor till att visa omsorg om andra, att vara tysta och vänta på sin tur medan pojkar fostras till att stå i centrum och ta för sig. Det slår självklart igenom i de politiska partierna och är ett hot mot demokratin. Kristdemokraterna är inte precis kända för att ha en feministisk analys eller vara medveten om de könsmaktstrukturer som råder och därför står de inte heller för en förändring, vilket vi försöker arbeta för.

Jag är ändå glad över er ”omsorg” om vänsterpartiet men skulle uppskatta mer om ni istället skulle lägga den kraften och omsorgen på att lägga politiska förslag för att främja jämställdheten i samhället. Hittills i Gävle kommun har vi inte sett ett enda sådant förslag från er. De förslag för ökad jämställdhet som väckts, främst av vänsterpartiet, har ni istället yrkat avslag på eller starkt ifrågasatt. Nämnas kan tex. den politiska debatt som var i kommunfullmäktige om jämställdhet utifrån den motion vi lagt om feministiskt självförsvar i skolan. Då lämnade det kristdemokratiska oppositionsrådet salen och kommenterade efteråt att han inte förstod varför vi skulle ägna tid åt sådana frågor när det fanns så mycket annat viktigt att diskutera. Min slutsats av det är att kristdemokraterna inte ens insett det problem mäns våld mot kvinnor faktiskt innebär eller de könsmaktstrukturer som råder.

Inte ens det beslut som Gävle kommun fattat att alla ska ha rätt till heltidstjänst, stödjer kristdemokraterna. De tillsammans med moderaterna anser att beslutet ska rivas upp: Kristdemokraterna menar att de nu insett att det handlade om kvinnors rätt till ekonomiskt oberoende och ansåg därför att reformen ska rivas upp. Sagt av ett konservativt parti som gör vad de kan för att deras konservativa syn på samhället och på kvinnor ska vara rådande. En syn som innebär att om ni fick makten så skulle bristen på jämställdhet i samhället bara förstärkas och kvinnors rätt till en god arbetsmiljö och ekonomisk trygghet vara långt borta. Vår förhoppning är ändå att även kristdemokraterna ska börja kämpa för ökad jämställdhet.

Ulla Andersson (V)

Kopiera länk