artikel

Remissvar det regionalpolitiska programmet

För kännedom

Vänsterpartiet Gävles svar på remissen har besvarats av Lotta Lagnander, Håkan Larsson och Carina Sundin.
Då tiden var knapp valde vi att svara med ett klart underperspektiv där vi framhöll att fokus skulle vara på den regiopnala nivåns möjligheter. Vi förtydligade också att det kunde ske på EU: nivåns och den nationella nivåns bekostnad. Se bifogad fil.

Kopiera länk