artikel

Vänsterpartiet vill ha ett ekologiskt hållbart samhälle

I arbetarbladet den 13 mars frågar miljöpartiets Niels Hebert var vänstern står när det gäller avfallsförbränning. Vänsterpartiet jobbar för ett ekologiskt hållbart samhälle
Det är därför vi i vänsterpartiet centralt tagit ställning mot en utbyggnad av avfallsförbränning och vill införa skatt på den, i likhet med miljöpartiet. I vårt moderna konsumtionssamhälle är ett växande sopberg och avfallshanteringen problem som måste lösas, såväl lokalt som globalt. Vi kan och ska naturligtvis inte fortsätta deponera sopor och skjuta problemet framför oss. Men att bränna avfall är ingen lösning. När man väl eldat upp soporna får man nämligen kvar miljöfarligt och mycket giftigt avfall i form av aska.

Avfallspannor och sopförbränning kräver stora investeringar. Oavsett om investeringarna görs inom vår gemensamma sektor eller av privata intressenter, vill man naturligtvis ha utdelning på satsade slantar. Att investera ytterligare inom sopförbränning skulle innebära att vi bygger fast oss i ett system som minskar incitamenten för att minimera mängden sopor och lägga om produktionen på ett sätt som göra att varor och förpackningar kan återanvändas och återvinnas.

Som Hebert noterat finns det delade meningar inom vänsterpartiet i Gävle när det gäller en avfallspanna. Vi har diskuterat frågan men ännu inte som partiförening tagit ställning. Det finns ju i dagsläget inte heller något klart förslag att ta ställning till.
I diskussionerna finns det röster som tycker att vi kan ta tillvara soporna i egen förbränningsanläggning och få ut värme och energi istället för att, som nu, transportera till annan ort för att elda upp . Det är alltså inte uteslutet att vänsterpartiets ledamöter kan komma att rösta på olika sätt om ett förslag kommer upp i fullmäktige. Beroende på hur förslaget ser ut och vad som händer fram till dess.

Jag tillhör de inom partiet som motsätter mig en avfallspanna och tror att den långsiktiga miljöpolitik som vänsterpartiet driver på riksplanet också går att tillämpa på kommunal nivå här hemma i Gävle. Det går att göra mycket mer än som görs idag när det gäller att sortera hushållssopor och utveckla återvinning, kompostering, rötning o s v. Och vi måste ställa mycket tuffare krav på tillverkningsindustrin för att få miljöanpassade produkter. Att åstadkomma ett ekologiskt hållbart samhälle är ett ansvar vi alla har, som konsumenter och som beslutsfattare, oavsett vilken nivå vi befinner oss på. Det är i grunden en fråga om rättvisa och solidaritet. Både globalt sett och inte minst gentemot kommande generationer.

Marita Engström

Kopiera länk