artikel

USA ut ur IRAK – torgmöte idag i Gävle

Idag har man agerat på många olika platser i Sverige mot USA:s fortsattta ockupation av Irak.
Här finner du en debattartikel som är underskriven av vänsterpartister och fredsaktivister.
Stoppa USA:s krigspolitik

USA ut ur Irak Den koloniala behandling USA-alliansen utsätter det irakiska folket för måste upphöra. Rapporterna om vidriga övergrepp är otaliga. Övergreppen kommer att fortgå så länge den olagliga ockupationen fortgår, skriver tolv kända svenskar inför den protestaktion som i morgon genomförs över hela världen.

Den 19 mars kommer människor över hela världen att protestera mot USA:s ockupation av Irak. Motståndarna mot ockupationen finns i rika och fattiga länder, i USA liksom i Irak och hela Mellanöstern.
Medan många av världens regeringar kryper för USA:s våldsmakt säger vanliga människor ifrån, i självklar solidaritet. För det rimliga är förstås att det som hos oss själva betraktas som givet – att man inte vill leva i ockupation – också måste utsträckas till våra medmänniskor i Irak.

Vi kräver att USA lämnar Irak nu. Angreppet mot Irak skedde på dokumenterat olagliga och lögnaktiga grunder.

”Brottet mot freden gör alla andra brott möjliga. Det är det värsta av alla brott”, slog Nürnbergrättegångarna fast.
Det är meningslöst att i positiva termer diskutera Iraks framtid så länge landet står under ockupation.
Så länge USA-alliansen står kvar med över hundra tusen soldater i landet, och med vapenmakt kontrollerar varje skede i Iraks utveckling, är Irak ockuperat. Denna koloniala behandling av det irakiska
folket måste upphöra. USA måste lämna Irak.

Vi ser i Irak – liksom vi dagligen sett i Palestina – hur ockupationen i sig bygger på ett rasistiskt färgat avhumaniserande av de ockuperade. Rapporterna om vidriga övergrepp mot civilbefolkningen i Irak är otaliga och detaljerade.
För att ockupanter ska kunna kuva människor i ett annat land, som inte utgör något som helst hot mot deras eget, krävs och frodas en bild av de ockuperade som mindre värda, knappt mänskliga varelser.
Avlivandet av sårade irakier och uppvisandet av fångar i burar är en del av taktiken att visa upp fienden som en ickemänniska, som ett djur i bur. Övergreppen kommer att fortgå så länge ockupationen fortgår.

Våra mest akuta krav riktar sig mot ansvariga svenska politiker. Under trycket av en stark folklig opinion tog regeringen för ett år sedan i ord ställning mot USA:s angreppskrig. Men nu har politiken i tysthet bytts till ett de facto-stöd till USA:s olagliga ockupation.

Sveriges regering ligger lågt och mumlar om att ockupationen måste fortsätta för irakiernas egen skull – en principlös ståndpunkt och en besvärande brist på självständighet gentemot USA:s krigspolitik.
Sverige exporterar till och med vapen till USA:s krigsmaskin. Detta trots att vi har egna regler mot vapenexport till krigförande länder (som regeringens utredare nu dessutom vill lösa upp). Det är ett skamligt sätt att förvalta en stark svensk tradition av fredskamp och respekt för internationell rätt.

Sveriges regering måste agera för att FN bevaras som fredsorganisation och för att folkrätten försvaras. FN kommer att fortsätta förlora i legitimitet, om människor runt om i världen inte kan lita på att organisationen står upp för folkrätten utan viker sig för USA:s krigspolitik.
Vi ser det som djupt olyckligt att Sveriges regering i högtidstal gärna lyfter fram betydelsen av FN, men genom sin underlåtenhet i praktiken bidrar till undergrävandet av FN:s roll som fredsbevarare.
Vi kräver att regeringen tar bladet från munnen. FN bör i samarbete med Iraks folk upprätta en plan för USA och dess allierades omedelbara tillbakadragande.

En anständig svensk utrikespolitik har att driva en rad ståndpunkter som i det folkliga medvetandet är självklara runt om i världen. De hundratusentals irakier som dödats och utsatts för tortyr av ockupationstrupperna måste få upprättelse genom att de skyldiga ställs till svars i internationella brottsmålsdomstolen.
USA:s koncentrationsläger på Guantánamo, som håller människor inspärrade utan anklagelser eller domar, måste avskaffas och fångarna släppas fria.
USA måste betala krigsskadestånd för den omfattande förstörelsen av det irakiska samhället, av kulturhistoriskt ovärderliga platser, såsom det antika Babylon, och för användandet av urskillningslöst dödande vapen och projektiler såsom klusterbomber och vapen med radioaktivt uran.

USA:s aggressiva krigspolitik har gjort världen till en mycket osäker plats. USA:s intressen av globalt herravälde leder till brist på respekt för människoliv.

Mot detta reagerar
människor överallt. Också vi i Sverige måste ansluta oss till dessa protester.
I morgon har vi alla möjligheten att ta ett litet men viktigt personligt ansvar för freden och de mänskliga rättigheterna – under huvudparollen USA ut ur Irak.

TOMAS BOLME
ordförande i Teaterförbundet

MAJ WECHSELMANN
regissör

MIKAEL WIEHE
musiker

STEFAN CARLÉN
ordförande i Ordfront

HÉLÈNE GOUDIN
EU- parlamentariker, Junilistan

CARL SCHLYTER
EU-parlamentariker (mp)

EVA-BRITT SVENSSON
EU-parlamentariker (v)

AMERICA VERA ZAVALA
författare och debattör

TORBJÖRN TÄNNSJÖ
professor i praktisk filosofi

ALI ESBATI
författare och debattör

CHRISTINA HAGNER
chefredaktör

SKÖLD PETER MATTHIS
ordförande i Nätverket mot krig

Kopiera länk