artikel

Feministiskt självförsvar i gymnasieskolan

Det samhälle som vi idag lever i är långt ifrån ett jämställt samhälle. Detta kan vi se på alla nivåer och inom alla grupperingar i samhället. Alla kvinnor drabbas, och i synnerhet de unga.
Många unga tjejers vardag är idag ofta fylld av rädsla och oro för att utsättas för övergrepp. Unga tjejer drabbas idag oerhört hårt av den kvinnobild som överallt tvingas på oss alla, såväl män som kvinnor.
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vi arbetar på bred front för att främja jämlikheten i vårt samhälle. Vi lägger förslag i kommuner, landsting och riksdag för att förbättra kvinnornas situation. Vi arbetar också utanför parlamenten för att utöka kunskapen om de strukturella problem vilka orsakas av det patriarkala samhälle som vi idag lever i.
De problem som vi idag ser är resultat av ett samhälle som domineras av män för män. De problem vi idag ser kan bara lösas genom att förändra de strukturella förutsättningarna. Detta görs inte enkelt över en natt utan det måste vara en del i en lång process. Det är en process som vänsterpartiet arbetar för att skynda på. Men vi ser också att vi måste tillgripa åtgärder idag för att förbättra bl.a. unga tjejers vardag.
De senaste åren har flera undersökningar visat att unga tjejer utsätts för sexuella trakasserier. De blir kallade för ”fitta” och ”hora” och andra nedsättande omdömen grundade på kön. Även ovälkomna fysiska närmanden är vanliga. De flesta av dessa trakasserier sker från jämnåriga pojkar i skolan. Det händer ocksĺ att lärare utsätter elever för sexuella trakasserier vilket är extra allvarligt då eleven befinner sig i ett beroendeförhållande till läraren. I en undersökning i Stockholms skolor uppgav 47 % av de tillfrågade tjejerna i ĺrskurs 9 och första året på gymnasiet att de blivit utsätta för sexuella trakasserier. 8 % uppgav att detta skett från en lärare. BRIS har också rapporterat om att telefonsamtalen till dem gällande sexuella ofredanden ökat mycket drastiskt. Vi kan också de senaste åren se ett antal mycket uppmärksammade våldtäkter.
Med detta som bakgrund konstaterar vi i vänsterpartiet att många tjejers vardag är fylld av rädsla, undergivenhet och fruktan för övergrepp. Detta är inte resultatet av enskilda sjuka individers handlande utan av ett samhälle där kvinnorna konsekvent är underordnade män och där ett av de yttersta uttrycken för detta är att kvinnan inte ens äger rätt till sin egen kropp.
Vi i vänsterpartiet ser med detta som bakgrund att det finns stora behov av att stärka unga tjejer i sin vardag. Ett steg i den riktningen är att i gymnasieskolan erbjuda alla tjejer utbildning i feministiskt självförsvar. Vi avser inte att skolan ska lära ut hur man slåss i allmänhet. Feministiskt självförsvar handlar om psykiskt som om fysiskt självförsvar och att helt enkelt skapa en känsla av att man har rätt till sin egen kropp och inte ska tolerera kränkningar. Det är oerhört viktigt för unga tjejer att i grupp få möjligheten att samtala om sina erfarenheter, inse att man inte är ensam om att drabbas. Genom detta skapas en känsla av samhörighet mellan unga tjejer där det helt enkelt inte är acceptabelt med några former av sexuella trakasserier. Det handlar om att sätta ord på vad man upplevt och upplever dagligen, att se det strukturella i mäns trakasserier av kvinnor, inse att man aldrig själv bär ansvaret för ett övergrepp. Det handlar om att få kunskap om vilka rättigheter man egentligen har. Det handlar också om att lära sig att använda sitt kroppsspråk och sin röst så att man stärker sitt uppträdande och självförtroende, att ta plats och kräva utrymme. Det gäller att undvika att hamna i en farlig situation och om man väl hamnar där att kunna ta sig därifrån.
Man kan förstås undra om tjejer verkligen ska behöva lära sig självförsvar i skolan, om det inte är att än en gång lägga ansvaret på kvinnan och om det inte i stället handlar om att killar måste sluta att begå övergrepp och våldta kvinnor. Till detta kan anföras, som tidigare påpekats, att vi i Vänsterpartiet på bred front lägger fram förslag som syftar till att bryta kvinnors systematiska underordning och skapa ett jämställt samhälle, många gånger i konflikt med patriarkatet och med mäns maktutövning. Vi ser gärna att man i skolan för diskussioner bland killar om hur man kan undvika trakasserier och övergrepp. Men vi kan också konstatera att så länge som tjejer i landets skolor är utsatta för trakasserier måste något göras för att ge dem självförtroendet och styrkan att stå emot. När kvinnor våldtas varje timme i Sverige är det dags att unga tjejer får lära sig att slå tillbaka.
Med detta yrkar vi
att kommunfullmäktige ger Utbildning och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att erbjuda alla tjejer kurser i feministiskt självförsvar vid samtliga kommunens gymnasieskolor.

Amelia Morey-Strömberg
Vänsterpartiet

Kopiera länk