artikel

Jämställdhetsplaner för elever

Skolan är en viktig del av vårt samhälle och även där bedöms vi utifrån vårt kön. Flera studier som gjorts i klassrum visar bl.a. att tjejer oftare få ja- och nej frågor medan killar uppmuntras till att debattera och analysera i större utsträckning, genom att de får mer utrymme att utveckla sina resonemang.
Genom en mer demokratisk skola kan tjejer kräva och få mer utrymme. Ett viktigt krav är att alla skolor har jämställdhetsplaner som även omfattar eleverna. I en sådan plan kan man skriva in mål och strategier som eleverna kan använda sig av för att genomdriva jämställdhetskrav. Ett tydligt mål ska vara att bryta reproducering av könsrollerna och här fyller läromedlen en viktig funktion. Idag ser vi mer av sponsrade läromedel som när det gäller t.ex. sexualundervisning har en direkt konserverande effekt på könsrollerna. För att nämna ett exempel så ger Libresse ut en tjej- och killbok till elever där tyngdpunkten för tjejerna ligger på frågor ang. mens medan killboken tar upp frågeställningar såsom sexuella känslor för motsatta könet o.s.v. Detta förstärker osynliggörandet av tjejers sexualitet samt möjliggör att killarnas sexualitet förblir norm för båda könen.
I dagens icke jämställda samhälle är det givetvis så att många tjejer har sex för någon annans skull men detta kan ju inte vara det skolan lär ut. Tjejer måste ges rätten till sina egna kroppar och rätten till att ha sex på sina egna villkor eller inte alls. Ofta särskiljs tjejer och killars behov där killars sexuella frihet tas för given medan tjejer lär sig att sex har med romantik och evig kärlek att göra.

I sann demokratisk anda måste det vara skolans främsta uppgift att fostra jämställda och fria individer och då kan inte sponsrade läromedel i t.ex. sexualundervisningen förekomma.

Med anledning av ovan anförda föreslår Vänsterpartiet fullmäktige besluta:

att samtliga kommunens skolor arbetar fram jämställdhetsplaner även för eleverna samt
att kommunen ej använder sig av sponsrade läromedel, speciellt inte inom sexualundervisningen.

Vänsterpartiet, Karin Nilsson

Kopiera länk