artikel

Kollektivavtal och Jämställdhetsplaner som krav i kommunala upphandlingar

Den offentliga sektorn ska vara en förebild inom många områden. Nämnas kan bl.a. miljö, jämställdhet och arbetsrätt. Det är också av största vikt att kommunen följer de lagar och avtal som finns inom de områden de ansvarar för.
Gävle kommun, precis som övrig offentlig sektor, handlar varor och tjänster för stora summor varje år. Därför är det av största vikt att bra upphandlingar sker genom bl.a. att ställa miljökrav, möjliggöra för mindre företag att lämna anbud o.s.v. Det är därför viktigt att den offentliga sektorn tar sitt ansvar även i upphandlingar.

De arbetsrättsliga reglerna är till för att skydda arbetstagarna. De är nödvändiga eftersom de två parterna på arbetsmarknaden inte är jämstarka. Utan arbetsrättslig lagstiftning bestämmer arbetsgivaren i praktiken villkoren.

Lagstiftningen i arbetsrätt innehåller regler av olika slag tex. anställningsskydds- och semesterlagen. Andra lagar reglerar förhållandena mellan parterna på arbetsmarknaden. Tex. MBL och förtroendemannalagen. De viktigaste reglerna finns huvudsakligen i kollektiv avtal..

Som ett socialistiskt och feministiskt parti och som en del av arbetarrörelsen anser vi att den offentliga sektorn på olika vis ska stärka och försvara arbetsrätten. Arbetsrätten är ständigt angripen och behöver därför ständigt försvaras. Vi vill därför att Gävle kommun enbart ska köpa varor och tjänster av företag som tecknat kollektivavtal.

En annan viktig lagstiftning är jämställdhetslagen. Trots att könsdiskriminering enligt lag är förbjuden i Sverige sedan –80 talet så har vi ett arbetsliv där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter inte är de samma som männens.

Självklart är jämställdhetslagen, en lag som ska följas, precis som alla andra lagar. Tyvärr tycks det inte vara så idag. Ca 75% av offentliga sektorn har jämställdhetsplaner och ca 20 % inom det privata näringslivet. Många vill förklara detta lagbryteri på olika vis, men egentligen kan det väl inte finnas något försvar till varför inte en lag följs?

Som ett socialistiskt och feministiskt parti anser vi att det är viktigt att på olika vis motverka och förhindra könsdiskriminering samt brott mot jämställdhetslagens krav på jämställdhetsplaner. Därför vill vi att Gävle kommun när de handlar med företag som har 10 anställda eller fler enbart ska handla med företag som har jämställdhetsplaner.

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att Gävle kommun i sina upphandlingar ska ha som ett av villkoren att företagen har tecknat kollektivavtal

att Gävle kommun i sina upphandlingar ska ha som ett av villkoren att företagen i enlighet med jämställdhetslagen har jämställdhetsplaner.

Albert Gibbs Ulla Andersson

Vänsterpartiet Gävle

Kopiera länk