artikel

Porrfria hotell

Att förändra värderingar och därmed attityder är ett långsiktigt arbete. Det krävs ofta att man tar ställning väldigt tydligt och konsekvent genomför vad man talar för.
När det gäller synen på jämställdhet verkar nu de allra flesta politiska partier ställa upp på att vi ska ha ett jämställt samhälle och att vi ännu inte hunnit dit.

Pornografin är en av de tydligaste och mest extrema uttrycken för könsförtryck i vårt samhälle. Det är därför viktigt att bojkotta företag och verksamheter där det förekommer porr eller där man använder pornografi och exponering av kvinnokroppen som medel att konkurrera och marknadsföra sig. ROKS (riksorganisationen för kvinnojourer) har tagit fram en lista med 200 porrfria hotell i landet. Där Gävle också har ett hotell med.

Flera kommuner har redan fattat beslut om att alltid boka porrfritt när tjänstemän är på resa. Göteborgs stad beslutade i februari 2003 att ha en porrfri policy, liksom Lerums kommun också gjort. Även Uddevalla har fattat samma beslut och i regeringen och riksdagen pågår diskussioner om att införa en porrfri policy vid tjänsteresor.

När Gävle Kommun bokar hotell för sina konferenser och kurser eller när anställda och olika uppdragstagare bor på hotell som betalas av kommunen ska det vara en utgångspunkt att alltid efterfråga och välja porrfria alternativ.
Inte för att för att peka ut någon grupp som porrkonsumenter eller ifrågasätta människors eget omdöme, utan för att vi vill att vår organisation ska vara en förebild för andra.
Just med tanke på att porrfilmsutbudet används som konkurrensmedel mellan hotell, har Gävle kommun och det offentliga ett stort ansvar att använda sin konsumentmakt. Om stora hotellkonsumenter som vår kommun konsekvent väljer porrfria alternativ kommer hotellägare snart att sluta tillhandahålla porrfilmer och TV-kanaler som visar pornografi
Vi yrkar:

Att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram en policy enligt vilken Gävle kommuns representanter, politiker som tjänstemän, alltid efterfrågar och bokar porrfria hotell i första hand.

Fakhroddin Fani Tomas Pettersson Albert J. Gibbs

Alla Vänsterpartiet

Kopiera länk