artikel

Vigsel- och partnerskapsförrättare ska vara ett uppdrag

Människors kärlek och önskan att leva tillsammans ska erkännas och respekteras på samma villkor av samhället, oavsett om kärleken är homosexuell eller heterosexuell.
Lagen om registrerat partnerskap (1994:1117) innebär att två personer av samma kön genom att ingå partnerskap kan få tillgång till de flesta av äktenskapets rättsverkningar. Genom införandet av denna lag tillhör Sverige de länder som hunnit längst i arbetet på att avskaffa den rättsliga särbehandlingen av homosexuella.

Partnerskapet är för homosexuella par vad äktenskapet är för heterosexuella par. I Gävle kommun finns 4 förtroendevalda förrättare varav 3 är både vigsel- och partnerskapsförrättare , medan 1 enbart är vigselförrättare.

Att vara vigselförrättare är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Det är därför självklart att de personer som får uppdraget som förrättare skall vara beredda att behandla alla människor lika oavsett sexuell läggning. Således bör de båda uppdragen slås samman och betraktas som ett gemensamt uppdrag.

Utifrån ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att borgerlig vigselförrättare och partnerskapförrättare ska betraktas som ett uppdrag, och att de som utses till förrättare ska acceptera båda uppdragen.

Ulla Andersson
Vänsterpartiet

Kopiera länk