artikel

Ni har inga argument!

Idag lämnas över 100 000 namn in till regeringen med krav på folkomröstning om EU:s nya grundlag. För vänsterpartiet är det självklart att denna fråga kräver en folkomröstning.
För det första innebär förslaget att ytterligare makt förs över från den svenska riksdagen till EU:s institutioner. Besluten kommer att fattas längre bort från människor av församlingar som inte är folkvalda och inte kan ställas till svars för sina beslut.

För det andra har väljarna inte haft möjlighet att säga sitt om förslaget i något val. Vid det förra riksdagsvalet fanns det inget färdigt förslag. Att hävda att detta är en fråga för riksdagen håller därför inte. Extra märkligt blir det när vi vet att riksdagen och dess partier inte speglar folkets vilja i EU frågor. Detta visades mycket tydligt i EMU omröstningen.

Oavsett om man är för eller mot grundlagsförslaget i sig vore det enda hederliga att låta det svenska folket få samma möjlighet som medborgarna i flera andra EU-länder att säga sitt om EU:s framtid. Om ni nu tror på era egna argument om förslagets förträfflighet så har ni ju inget att vara rädda för!

Det finns inte några vare sig hållbara eller relevanta argument mot en folkomröstning. Sanningen är nog att de partier som motsätter sig en folkomröstning i själva verket är rädda för att återigen hamna på den förlorande sidan. Det är både sorgligt och skamligt när rädslan och inte respekten för demokratin får avgöra den politiska dagordningen.

Lasse Ohly

Kopiera länk