artikel

RÄDDA STENEBERG! Det handlar om Makt, Rättvisa och Demokrati!

”Känslomässigt är det fruktansvärt att
behöva passera förbi sin gamla skola
och se andra elever delta i en
verksamhet, där man tidigare själv gått.
Utslängd??!! ” Citat från en lärare

Stenebergsskolan är kanske kommunens
mest ändamålsenliga skolbyggnad. Nu
erbjuds den, för 40 miljoner nyligen
renoverade byggnaden, till en privatskola!
Stenebergsskolan är en av kommunens
bästa skolor. En skola som både elever,
föräldrar och personal anser vara värd
att försvara och utveckla.

Det handlar om demokrati, makt och rättvisa!
Därför anser vi att Stenebergskolan ska vara en
kommunal skola.

Friskolereformen som borgarna tillsammans med
miljöpartiet står bakom innebär att privatskolor får
etablera sig var de vill, på andra villkor och med
andra regler än kommunala skolor.
LO har i en utredning visat att varje friskoleelev
innebär en ökad kostnad på 25 000 :- per elev/år,
som betalas med skattepengar vilka tas från
elever i kommunala skolor.
Friskolereformen påstås öka valfriheten för
eleverna. Är det valfrihet för eleverna i stadsdelen
Brynäs att de inte får möjlighet att välja sin
närmaste skola?
Stenebergsskolans elever, personal och föräldrar
behandlas annorlunda och på andra villkor än
övriga skolor. Är det klasstillhörigheten som gör
att de har berövats möjligheten till en demokratisk
process?
Privatskolan Prolympia tillhörande bolaget Ultra
Education AB ska inte få ta över!

Kopiera länk