artikel

Kommunernas ekonomi måste stärkas för att minska löneskillnaderna!

I denna och alla andra budgetförhandlingar har ökade resurser till kommunerna varit en huvudfråga för vänsterpartiet. Kommunerna måste ges ett långsiktigt ekonomiskt utrymme för att kunna höja kvinnors löner och för att kunna bedriva en verksamhet med god kvalité. Efter mycket möda och stort besvär har vi nu lyckats fått garantier för att vi ska göra allt för att minska löneskillnaderna. Nu ska vi sätta oss ned med de kommunala arbetsgivarna för att diskutera igenom vad som krävs.
Jag är förvånad över regeringens och miljöpartiets ointresse. Deras bild av att kommunernas ekonomi skulle vara ljus stämmer dåligt med verkligheten. Kommunal sliter hårt för högst rimliga lönekrav. Det svar de får från arbetsgivarsidan är att det saknas pengar. För mig är det ett hån mot Kommunals medlemmar att prata om en god kommunal ekonomi samtidigt som de får höra att det inte finns pengar till deras löner!

Att påstå att kommunsektorn har en god ekonomi saknar verklighetsförankring. Var tredje kommun har fortfarande underskott i sin ekonomi. Det överskott som finns beror på att man tvingats göra stora nedskärningar.

Vänsterpartiet fortsätter arbetet för jobb, höjda kvinnolöner och bättre välfärd. Nu inleda arbetet med höstbudgeten och utan konkreta resultat som på allvar innebär att löneskillnaderna minskas kommer vi inte att acceptera några kommande uppgörelser. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är omotiverade, osakliga och ovärdiga.

Lasse Ohly

Kopiera länk