artikel

Brev till Gävles arbetare och medborgare om en tillväxtsatsning hos Gävle Energi

Vid genomläsning av några inlägg i debatten kring utbyggnaden av kraft- och värmeproduktion i Gävle, med avfall och biomassa som bränsle, är jag ställd och förstår inte den rädslan som förekommer. Jag är förvånad, ledsen och bekymrad över denna upptäckt, 2005, att det finns politiker som vill bekämpa en solid investering i energiåtervinning.
Jag gör en mental inventering av de anföranden och ställningstaganden som har förekommit kring denna avfallspanna, och finner att det saknas insikt om att detta är en industriell satsning. Ny produktion i Gävle i denna tid av pessimism på industrifronten är vad det handlar om! Den finansieras med egna intäkter, inte skattemedel.

Det handlar om två steg. Först påbyggnaden av en turbin för elproduktionen till den befintliga hetvattenpannan vid Johannes för ca.120 miljoner kronor, denna tas i drift årsskiftet 2005/2006. Det andra steget är en ny avfalls- och biobränsle-eldad panna för hetvatten och elproduktion beräknad till 500 miljoner kronor, som kan tas i drift vid årsskiftet 2007/2008.

Sandvikens Energi och Gävle Energi har utrett teknik och kostnader för en sammanlänkning av fjärrvärmenät och produktion i de båda kommunerna. Utredningen visar på stor samhällsnytta och energivinster. Förhoppningsvis kommer detta tillstånd.

Ockelbo Energi och Gävle Energi har gått ihop i ett gemensamt Närvärmebolag för produktion och distribution av fjärrvärme på mindre orter såsom Hedesunda, Norrsundet, Valbo och även Söderfors. Gästrikeregionen måste samla sina styrkor.

Vad vi då får är en garanti för säkra fjärrvärmeleveranser och ny elproduktion. Vi kan ta ännu ett kliv in i kretsloppstänkandet för den hållbara utvecklingen.

Gävle Energi AB kommer att visa på nya produktionsinvesteringar på 620 miljoner i fjärrvärme och elproduktion samt god intjänandeförmåga vid 2008 års bokslut.
All detta ägs av oss gävlebor, ingen annan. Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ.

Med långt leveranskrontrakt med Korsnäs för varmvatten från deras produktion kommer vi att ha tillgång till ännu större volymer samtidigt som Korsnäs AB kommer att kunna räkna med betydande intäkter på tiotals miljoner kronor. Det finns även plats för Sydkrafts ägda Karskär Energi AB att leverera hetvatten i detta värmeförsörjningssystem.

Gävle Energi AB (GEAB) och Karskär Energi AB (KEAB) må, vid ett första ögonkast, tyckas vara konkurrenter på samma marknad men så är inte fallet då utgångspunkten för verksamheterna och målen är olika: GEAB är samhällsägt och ska säkra värmeförsörjning och vara en av motorerna i tillväxtstrategin för vår region, KEAB har inget samhällsansvar.

GEAB ska understödja all slags utveckling på teknik och kunskapsområdet för Gävles och regionens framtid genom eget ägande, samägande och bidrag till forsknings- och utvecklingsstudier. KEAB är ett företag i likhet med vilket annat vinstdrivande företag som helst. De ingår i ett sammanhang där Sydkraft som huvudägare är utsålt till det tyska E.ON Energie.

GEAB: s utvecklingsplaner är inte några isolerade företeelser i Gävles politik idag. De satsningar som görs är ämnade att främja näringslivsutveckling i stort och smått. På samma sätt är det med 130 miljoner i hamnen och 20 miljoner (2004/2005) i Brynäsbyggs fastigheter i Teknikparken vid Högskolan. Den genomförda investeringen i Resecentrum, liksom saneringen och restaureringen av Atlasområdet med Gasklockorna samt den utlovade ombyggnaden av Gavlerinken är goda exempel där skattemedel är basen för framtidssatsningar.

Försäljningen av Folkparken där det planeras ett hotell och andra verksamheter samt Furuviksparkens omstrukturering med nya ägare, är områden där kommunen drar sig ur till förmån för det privata näringslivet. Dessa tag är inte av slump kommen utan ett resultat av strategier för utveckling i Gävle och regionen..

Gävle Energi och Gavlegårdarna är de kommunägda företag som måste finansiera sina investeringar med egengenererade medel på en konkurrensstyrd marknad. Gävle Energi kan garantera säkra leveranser av värme, el och bredband när bostäder byggs på Alderholmen.

Albert J Gibbs.
Vänsterpartiet Gävle, viceordförande i Gävle Stadshus AB och Gävle Energi AB

(Lysgatan 25, 802 86 Gävle, Tel: 026-18 93 61 & 070-673 64 91)

Kopiera länk