artikel

Kampen för en folkomröstning fortsätter

Solen sken i kapp med den nyblivne morfadern Albert Gibbs, flygbladen flög och att EU är en cirkus åskådliggjordes av Max Normal som gav hundratalet åskådare en oförglömlig cirkusföreställning i gatuformat.
Vänsterpartiet fortsätter sin kamp för att en folkomröstning om konstitutionen skall bli verklighet. Trots att ett stort antal namnunderskrifter redan överlämnats är det nödvändigt att fortsätta kampen för att få en folkomröstning om EU:s grundlagsförslag till stånd.

Lördagens torgmöte var det första av flera. Under våren kommer vi att finnas på Stortorget vid ett flertal tillfällen. Namnlistor kommer naturligtvis att finnas tillgängliga där du kan skriva på för en folkomröstning. De tillfällen vi är på Stortorget är måndagen den 9 maj kl 14 – 16, lördagen den 21 maj kl 12 – 14 samt måndagen den 23 maj kl 16.30.

Den 23 maj gästas Gävle av Mats Einarsson, riksdags- och partistyrelseledamot. Förutom att tala på torgmötet kommer Mats att prata om vänsterpartiets syn på EU:s grundlagsförslag på Statsbiblioteket kl 18.30.

Kopiera länk