artikel

Vann du?

Dragning i Vänsterpartiets medlemslotteri den 21 maj. Dragningen baserades på jokerdragningens sista två slutsiffror nr 39.
Lotteriet har hittills 48 beställda lottnummer varav 4 är obetalda och därför ogiltiga inför denna omgång.

Följande har vunnit

nr 39 osåld

nr 29 Solveig Bjersby 5 skraplotter a´ 25:- värde 125:-
nr 49 Björn Wändel ” ” 125:-

nr 19 ogiltig
nr 59 osåld

nr 9 Leif Bondesson 3 skraplotter a` 25:- ” 75:-
nr 69 osåld

nr 79 Maritha Johansson 2 skraplotter a` 25:- ” 50:-
nr 99 Lena Lindh ” ” 50:-

nr 89 osåld

Vinstvärde denna omgång 425:-

De som vunnit kontaktas denna omgång då vinsterna enbart presenteras här. I takt med att sidan blir mer känd kommer fortsättningsvis endast denna sida att vara det forum vi presenterar vinstlistan i. I de fall den som vunnit önskar få vinsten förmedlad i annan form än i skraplotter eller huvudvinsten på 500:- kronor insatt på förvalt konto så har man 10 dagar på sig att kontakta undertecknad. Möjligheten finns också att ha vinstmedel deponerade för kommande betalningar varvid ett värdebevis kan erhållas.
Önskar man att vinstmedel ska tillfalla partiet i form av gåva ska även det meddelas inom 10 dagar från vinstplanens presentation.

Ni kan nå mig på mobil 0704-67 60 23 alt. helger 926-370 63

OBS! Nästa dragning den 18 juni, presenteras den 19 juni på hemsidan

Håkan Larsson
Kassör Vänsterpartiet Gävle

Kopiera länk