artikel

Vänsterpartiet i Axmarbruk

Det känns spännande att ta del av Axmarbruks utvecklingsarbete därför besöker vi Axmar med Kommunala gruppen.
Vänsterpartiets Kommunala grupp, d.v.s de medlemmar som innehar parlamentariska uppdrag i kommunen, besöker Axmar bruk på gruppmötet, tisdagen den 14/6.
Axmarbruk har planer på att ansöka om att bilda ett kulturhistoriskt reservat. Det är viktigt för oss som parti att ta del av det arbete som pågår runt om i kommunen. Vi kommer att bli guidade runt bruket för att ta del av nutid och historia och framtidsplaner för bruket.

Kopiera länk