artikel

Därför är satsningen på socialtjänsten så viktig

Jag har träffat människor som valt att ställa sig utanför vårt samhälle. Men de är få. Jag kan just nu komma på två stycken. Bägge är välutbildade med mycket god ekonomi. De har gjort ett aktivt val.

Men jag har aldrig mött ett barn som har gjort det valet.
Eller en förälder som gjort ett sådant val för sitt barn.
Det är alltid andra omständigheter som har påverkat valet.
Klasstillhörighet, socialt arv, storlek på barngrupp, föräldrars missbruk, sjukdomar, fattigdom…ja listan kan göras lång.
Dessa människor är desto fler.

Dom är också vårt ansvar.

Den amerikanske psykologen, professor Maslow har gjort sig känd genom sin teori om motivation, behovshierarki eller behovstrappa och personlighet.

Maslow antog att först när behoven på en lägre nivå är tillfredsställda, blir behoven på nästa nivå viktiga, räknat från 1 i trappan.
Det är svårt att tala emot detta.

Under förutsättning att de grundläggande behoven är tillfredsställda är det viktigt för ett barn att tidigt få knyta an till en någon. Vem det är har mindre betydelse för barnet.
Denna uppknytning måste vara bestående, därför kan man inte låta små barn som har få ord att uttrycka sig med vänta länge i ett jourhem för att sedan bryta upp och åka vidare till nästa ställe.

Ett annat behov är att ha någonstans att ta vägen, att bo.
Att ha en plats som väntar på mig.

Tänk er själva att när vi går härifrån u kväll så har vi ingenstans att ta vägen utan skall ut för att leta reda på en säng att i. Resultatet av det blir snabbt att ingen av oss kommer tillbaka hit.

Vi blir inte kallade till möten, för det finns ingen adress att skicka handlingarna till. ”Buske 17 i slottsparken” räknas inte som adress av postverket. Men ett inackorderingshem har en adress.

Det är bland annat därför det är viktigt att ett sådant har kommit till stånd. Men det behövs mer platser.

För att växa som människa behöver man också få känna sig behövd.
Att någon frågar efter en.
Detta gör Morianen.
Detta är en av Morianens uppgifter.
Det känns bra att den verksamheten får leva vidare i Hemsta.

Jag tror att det blir bra bara verksamheten får komma tillrätta så att den kan följa Maslows trappa för de människor som, av olika anledningar, har blivit utanför vårt samhälle.

Vi i socialnämnden är väl medvetna om våra skyldigheter.
Men allt kostar pengar och vi i vänsterpartiet tycker det är behövligt att få ett tillskott redan i höst.

Vintern är svår för dem som hamnat utanför samhällets skyddsnät.

Åt var och en efter behov,
Av var och en efter förmåga.

Siw Byqvist Söderlund

Kopiera länk