artikel

skuldavskrivning

De 10 procent fattigaste länderna ska få sina skulder avskrivna. det handlar om 40 miljarder dollar. men vem är egentligen skyldig vem?
Vi kan se att de 40 miljarder dollar som föreslås avskrivas är under förutsättningarna att länderna privatiseras sina marknader, vård och utbildning. Samtidigt vet vi attde fattiga ländernas skuld ökat från 579,6 miljarder dollar 1980 till 1 384 miljarder dollar år 2002. Under samma tid har de betalat 4 600 miljarder dollar i form av skuldkostnader och amorteringar till den rika världen.

Kopiera länk