artikel

Fler jobb i offentlig sektor!

Rätten till arbete är i grunden en mänsklig rättighet. Nu är det dessvärre inte så trots att vårt land och vår värld är rikare än någonsin. I hela landet i allmänhet och vårt eget län i synnerhet har vi en skyhög arbetslöshet. Vi vill göra något åt det men vi vill inte för den skull hålla lönerna nere, luckra upp anställningsskyddet och öka de tidsbegränsade anställningarna.
Vi vill vända utvecklingen och skapa arbete åt alla på våra villkor!
Under en lång tid har arbetsrätten, arbetare och arbetslösa varit utsatt för ständiga angrepp från Svenskt Näringsliv, EU och den borgerliga alliansen m.fl.

Vi har en gemensam uppgift att angripa arbetslösheten, samt försvara och utveckla arbetsrätten mot EU:s liberalisering av arbetsmarknaden.

Vi har därför bjudit in Svenskt Näringsliv och facken till en diskussion om arbetsmarknadens villkor tillsammans med Lars Ohly i Stenebergsparken 1/9 klockan 19.00.

Det finns också möjlighet att träffa företrädare för Vänsterpartiet i valstugan på Stortorget för att diskutera dessa och andra frågor.

Datum: 20/8 t.o.m. 10/9

Tid: Vardagar 11.30-13.30 lördagar 10.00-14.00 och söndagar 11.30-13.30

I valstugan träffas bland andra:
Lars Ohly, partiordförande,1/9
Yvonne Oscarsson, distriktsordförande, 20/8 och 25/8
Alf Norberg, landstingsråd, 22/8 och 6/9
Owe Hellberg, riksdagsman, 24/8 och 9/9
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot mm.
29/8 och 10/9
Ida Gabrielsson, Ung Vänster, 3/9 och 8/9
Ulla Andersson, kommunalråd,
tidpunkter ej fastställda
Maritha Johansson, ordförande Vänsterpartiet Gävle 20/8 och 24/8
m.fl

Kopiera länk