artikel

Fem förslag för jämställdhet på jobbet

Under Almedalsveckan i Visby presenterade Vänsterpartiet fem feministiska krav med syftet att avskaffa orättvisorna mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.
– Vi vill bland annat påbörja en förkortning av arbetstiden för vårdbiträden och undersköterskor, säger Pernilla Zethraeus, partisekreterare.

Detta är de fem förslag som presenterades på en presskonferens med Lars Ohly och Pernilla Zethraeus, i Almedalen på Gotland:

1. Stärk offentlig sektor och den generella välfärden
Mer pengar till kommuner och landsting behövs för att möjliggöra höjningar av kvinnors löner.

2. Påbörja en förkortning av veckoarbetstiden, målet är 6-timmarsdag
Vi vill påbörja en förkortning av arbetstiden med bibehållen lön för vårdbiträden och undersköterskor, som ett första steg på vägen mot en generell arbetstidsförkortning. Enligt en beräkning från Riksdagens utredningstjänst kostar en sänkning av arbetstiden till 35 timmar för samtliga vårdbiträden och undersköterskor mellan 2 och 9 miljarder kronor.

Vi vill successivt sänka normen för veckoarbetstiden i arbetstidslagen med sikte på 30-timmarsvecka. En arbetstidsförkortning omfördelar arbetstiden mer rättvist både i hemmet och på arbetsmarknaden och minskar sjukskrivningar och arbetsskador.

3. Lagstifta om rätt till heltid
För att stärka kvinnors rättigheter behövs en lagstiftning som gör heltid till en rättighet och deltid till en möjlighet. Deltidsarbetet har större betydelse för orättvisorna mellan kvinnors och mäns livsinkomst än vad det skeva uttaget av föräldraledigheten har.

Deltidsarbete på arbetsgivarens villkor är vanligast inom LO-yrken där nära hälften av kvinnorna arbetar deltid. 155 000 kvinnor arbetar deltid mot sin vilja. Av de förvärvsarbetande arbetar två tredjedelar av kvinnorna och över 90 procent av männen heltid.

4. Individualisera och bygg ut föräldraförsäkringen
Vi föreslår vår partistyrelse att i budgetförhandlingarna i höst lägga förslag om att individualisera föräldraförsäkringen 2007 och att bygga ut den 2008 med ytterligare två månader.

Nuvarande föräldraförsäkring är inte könsneutral. Den utgår från att mäns föräldraansvar är frivilligt och kan väljas bort. En individualiserad föräldraförsäkring utgår från att kvinnor och män har lika stort föräldraansvar. Den innebär att föräldrarna fortfarande kan styra tidpunkten när respektive vårdnadshavare ska vara hemma, men omfattningen av ledigheten är lika.

5. Stärk rätten till trygga, fasta anställningar
Vänsterpartiet menar att tillsvidareanställning ska vara norm. Undantag från detta ska regleras via centrala kollektivavtal.

Sedan 1990-talet har de tidsbegränsade anställningarna ökat kraftigt. Unga kvinnor i LO-kollektivet är den grupp som har de sämsta villkoren. De som har tidsbegränsade anställningar har sämre löneutveckling, får mindre kompetensutveckling och sällan blir befordrade. Dessutom tystnar arbetsplatserna då färre vågar påtala brister och framföra kritik.

Pernilla Zethraeus

Kopiera länk