artikel

Välkommen till medlemsmöte i våra nya lokaler!

Inbjudan till medlemsmöte
14 september 2005 i
partiföreningens nya lokaler.

För andra gången är det dags för ett medlemsmöte i partiföreningens nya lokaler på Brynäs. Ta tillfället i akt att se de nya lokalerna. Allt är ännu inte i ordning där men bit för bit så växer det fram en samlingsplats för medlemmar i Vänsterpartiet i Gävle.

Kom till Brynäsgatan 38, ingången är mitt emot Brynässkolan och lokalen är i källarplan. Din delaktighet är värdefull för partiföreningen i Gävle.

Det behövs medlemmar i en Valkommitté

Till den valkommitté, som skall vara verksam inför valet 2006, har styrelsen utsett följande funktioner/personer:
– Partiföreningens ordförande (Maritha Johansson)
– Kommunalrådet i Gävle (Ulla Andersson)
– Politisk samordnare i Gävle (Lasse Langeborg)
– Partiföreningens kassör (Håkan Larsson)
– Samt tre ytterligare medlemmar som skall utses vid medlemsmötet.

Kongressombud

Vänsterpartiets håller kongress i Göteborg
5-8 januari 2006. Den kommande kongressen kommer att vara en stor fråga under hösten 2005. Börja fundera på vilka medlemmar Du vill nominera till kongressen. Partiföreningen i Gävle ska utse 2 kongressombud. För de utsedda kongressombuden ordnas sedan ett distriktsmöte den 14 november 2005.

Valombud

Fundera också på vilka medlemmar som ska vara ombud i en valkonferens som ordnas den 3 december 2005. Partiföreningen i Gävle ska utse 5 valombud.

Arbetsgrupper till ett Kommunalpolitiskt program

I första hand skall det utses deltagare i den arbetsgrupp som skall formulera sig kring Arbetsmarknadspolitiska frågor. Ett arbete som skall starta i mitten av september och vara klart i mitten av november.

Så här långt i planeringsarbetet har följande personer anmält sitt intresse till denna arbetsgrupp: Lasse Langeborg, sammankallande, Björn Öberg, Håkan Larsson och Zeyitxan Anter. Till alla kvinnor i partiet: Det är angeläget och viktigt att kvinnor ingår i arbetsgruppen så anmäld Dig!

Det är också möjligt att anmäla sig för deltagande i någon av de andra grupperna som anges nedan.

Grupp 1 – Arbetsmarknadspolitik aug-okt 2005
Grupp 2 – Utbildning och skolpolitik okt-dec 2005
Grupp 3 – Vård-omsorg-socialpolitík sept 2005 – jan 2006
Grupp 4 – Miljöpolitik och kollektivtrafik okt 2005 – mars 2006
Grupp 5 – Redaktionella insatser – en grupp som bearbetar texterna utifrån
programgruppernas resultat.

Om Du vill delta kom till medlemsmötet och anmäl Dej eller kontakta någon av följande personer:

Maritha Johansson 026-16 33 06, 070-992 99 30 e–post: [email protected]
Ulla Andersson 026-17 81 22, 070-537 81 22, e-post: [email protected]
Lasse Langeborg 026-18 37 34, 070-219 02 92, e-post: [email protected]

Datum för kommande medlemsmöten under hösten 2005

Onsdag den 14 september

Onsdag den 26 oktober

Onsdagen den 23 november

Kopiera länk