artikel

Tillsammans skapar vi trivsel!

Nu är det dags att göra vår nya partilokal trivsam och funktionell. Klocka 17.00 måndag 19/9 och torsdag 22/9 uppmanas alla medlemmar att komma till partilokalen och hjälpa till med iordningsställandet.
Alla kan bidra på något sätt. Möblering, utsmyckning, sortering av material, kabeldragning o.s.v.
Välkommen att skapa ännu bättre förutsättningar för den politiska kampen!

Kopiera länk