artikel

Gävle uppmärksammas i Vänsterpress

Du missar väl inte att läsa senaste numret av Vänsterpress där hela sidan 2 ägnas åt Vänsterpartiet Gävles arbete med kampanjen ”Rätt till jobb – Rätt på jobbet”!

Kopiera länk