artikel

Dags att införa individuell föräldraförsäkring

I ett debattinlägg i AB den 19/9 går Ragnwi Marcelind och Maj-Britt Kissner-Burman, båda kristdemokrater, till hårt angrepp mot ”tvångsfördelning av föräldraledigheten”
Att använda jämställdhetsargument när man förordar en individuell föräldraförsäkring är enligt dem ett perspektiv där karriär och lön är enda måttet på jämställdhet och där barnet får betala priset.
Till att börja med. Det är barnen som betalar priset för bristande jämställdhet och för att så många män med småbarn gör karriär och tjänar pengar. Vill man verkligen sätta barnen i fokus borde man kanske sluta att ständigt hävda familjefrågorna och driva det man kallar en ekomisk familjepolitik. Varför inte införa en ekonomisk barnpolitik istället?
Det stämmer att dagens system och fördelningen av föräldraledigheten bevarar könsorättvisorna på arbetsmarknaden och ger kvinnor en svagare ekonomisk ställning. Med dagens fördelning där kvinnor tar ut 82% av dagarna blir de ekonomiska konsekvenserna av föräldraskapet 304 000 kronor för mamman och 10 000 för pappan under en tioårsperiod.(prop 2004/05:1, bilaga 4) Kvinnor subentionerar mäns lönearbete genom sitt egna obetalda arbetet. Men, trots det, är det inte bara kvinnors lön och karriär det handlar om. En individualisering av föräldraförsäkringen handlar också om fördelningen av det obetalda arbetet och inte minst kvinnors respektve mäns relation till och ansvar för barn. Fördelningen av ansvar för hem och barn är en central jämställdhetsfråga.

Skribenterna framhäver familjens och föräldrarnas rätt att välja och menar att allt inte är politik. Staten skall inte bestämma. Att reformera föräldraförsäkringen i en riktning som skulle främja jämställdheten och faktiskt, hävdar vi, vara till gagn för barnen, kallar man tvångslagstiftning. Vi menar att valfriheten i dagens system är en myt. Det är den krassa ekonomiska verklighet vi lever i, med lönediskriminering och segregerad arbetsmarknad, ofrivillig deltid o s v som gör att uttaget av föräldraledighet fördelas som det gör. Och det är den fördelningen som vidmakthåller orättvisorna och som bevarar gamla förlegade könsroller och normer. Kvinnor är inte av naturen bättre på att natta barn och tvätta kläder. Det är samhällsordningen som tillskriver oss den rollen. Män som prioriterar jobbet och karriären, betraktas som driftiga och samhällsnyttiga. Kvinnor som gör samma sak betraktas som själviska och tvingas brottas med ständiga skuldkänslor, om de också råkar vara mammor.

För barnens bästa behövs en arbetstidsreform som innebär kortare arbetsdagar för alla. För ett jämt uttag av föräldraledigheten och rättvisa kvinnolöner måste föräldraförsäkringen delas. Den skall vara generös och den ska bygga på samma principer som andra socialförsäkringar, d v s baseras på inkomstbortfallssystemet och vara individuell. Det är den person som blir förälder som har rätt till ledighet med ersättning, oavsett kön. Vänsterpartiet menar att en individualisering av föräldraförsäkringen är nödvändig både för att nå ett jämställt föräldraansvar och för att bryta könsdidkrimineringen på arbetsmarknaden.

Ulla Andersson
Marita Engström

Kopiera länk