artikel

Vänster och höger i politiken.

De borgerliga oppositionsråden går till angrepp mot Vänsterpartiet i en debattartikel i GD. Nedan följer Ulla Anderssons svar som publicerades i GD 30/9 -05.
De fyra borgerliga oppositionsråden i Gävle visar i en debattartikel på nytt bristande verklighetsförankring. Arbetslösheten påstås vara rekordhög och förtroendet för Gävles politiker påstås vara sämst i landet. Lite bättre koll på fakta har medborgarna rätt att begära. Att ständigt svartmåla är inte någon framkomlig väg till ett positivt klimat i kommunen.
När man dessutom skriver att vänsterns debattnivå inte är trovärdig samtidigt som vi angrips för att inte delta i debatten, ja då blir det hela nästan lite komiskt.

Vänsterpartiet har tillsammans med socialdemokraterna drivit igenom rätten till heltid för alla kommunanställda. Vi har bedrivit ett strategiskt arbete för att höja kvinnors löner – pengar finns avsatta i budgeten. Vi satsar på kompetensutveckling för anställda modersmålslärare och inom omvårdnad. Vi startar utbildning i jämställdhet och mångfaldsfrågor för kommunens anställda. Vi har satsat på friskvård och andra resurser för att förbättra hälsan för kommunens anställda och för att minska ohälsan. I årets budget har vi satt av 10 miljoner i satsning på arbetsmarknadsåtgärder. Vi har ambitionen att under år 2006 höja lärartätheten i gymnasieskolan. Vi gör en stor satsning på infrastrukturen i hamnen tillsammans med det lokala näringslivet. Vi ska ha fler anställda i förskolan från hösten 2005. Vi skapar fler praktikplatser inom kommunen, och vi avsätter mer resurser till kollektivtrafiken. Vår ambition är att fortsätta på den inslagna vägen.

Vad vill då Vänsterpartiet göra inom arbetsmarknadspolitiken?
Vi vill föra en politik där arbete åt alla är målet. En fungerande politik för fler arbeten handlar om att öka efterfrågan så att arbetstillfällena blir fler. Det betyder att de som har det sämst ställt är de som behöver få bättre köpkraft. Att omvandla kostnader för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället.

Vad vill högern göra för att få fler i arbete? Deras politik bygger på att de arbetslösa ska jagas. Genom sänkta ersättningar och tuffare krav ska de arbetslösa ”motiveras”. Som om det vore deras fel att det inte finns några jobb att söka. Det är de arbetslösa som förlorar på högerns politik.

En borgerlig regering kommer att satsa 45 miljarder på att sänka inkomstskatten och menar att det ska ge fler jobb. Men de skattesänkningarna skulle inte gå till de lågavlönade som de påstår utan till medel- och höginkomsttagare. Det är inte grupper som har behov av ökad köpkraft och de är inte grupper som skulle använda en ökad köpkraft på ett sådant sätt att det leder till högre sysselsättning. Däremot måste högern göra besparingar för att sänka skatten, och besparingarna kommer i a-kassan och i sjukförsäkringen.

Högerns förslag är inte en politik för att öka sysselsättningen utan en politik för att öka klyftorna mellan människor. Syftet med högerns politik är att sänka lönerna. Att komma bort från lågproduktiva, lågbetalda arbeten har varit en viktig del av den svenska välfärdsutvecklingen. Det är det som skiljer Sverige från länder med hög fattigdom och stora klyftor.

Vad Sverige behöver är inte en politik där arbete åt alla ställs emot trygghet och välfärd, utan en som har som mål att stärka tryggheten och välfärden genom arbete åt alla. Där går skiljelinjen mellan höger och vänster i politiken.

Kopiera länk