artikel

Utkast till ekonomiskt policydokument

Vi har nu möjlighet att diskutera ekonomisk politik. Det finns i dag en tydlig nyliberal ekonomisk politik. Där inflationsbekämpning är överordnad full sysselsättning, där det påstås att vi inte har råd med den generella välfärden, att vi inte kan höja skatter längre men att avgiftshöjningar är framtiden. Vi i Vänsterpartiets arbetsgrupp för partiets ekonomiska policy ”Vänsterns ekonomisk- politiska vägval” påstår att det finns andra vägar, vägar som människor efterfrågar. Vägar som stärker kvinnors rättigheter, som utjämnar klasskillnader i samhället och som en majoritet av befolkningen tjänar på men andra en liten grupp i det yttersta maktskiftet förlorar på. Med en sådan politik möter vi såklart hårt motstånd.

Vi har nu alla möjligheter att utifrån det underlag som är utskickat ”Vänsterns ekonomisk- politiska vägval” goda möjligheter att diskutera och debattera, att lära oss av varandra och lyfta upp framtidens och dagens viktiga frågor. Visst vi kommer att utmana men det både törs och vill vi….

Sommaren -06 är det meningen att partistyrelsen ska hantera alla inkomna synpunkter.

”Ulla Andersson”

Dokumentet finns att hämta här under som bifogad fil.

Kopiera länk