artikel

Vänsterpartiet engagerar medborgarna i det nya kommunpolitiska programmet!

Öppet möte onsdagen den 19/10 klockan 18.00 inför skrivande av det nya kommunpolitiska programmet.
Ett nytt arbetssätt introduceras där vi bjuder in fackföreningar, sociala föreningar och organisationer, invandrarföreningar och övriga intresserade till öppna möten där vi för en dialog om Vänsterpartiets idéer om hur Gävle skall utvecklas till en kommun utan klasskillnader och könsorättvisor, där alla människor har rätt till arbete, utbildning och bostad.
En kommun där alla ska ha rätt till bra barn- och äldreomsorg, god sjukvård och stöd i svåra situationer.
Programarbetet kommer att inledas med den arbetsmarknadspolitiska delen.

Kopiera länk