artikel

Vänsterpartiets politik leder till fler jobb!

Vänsterpartiet vill föra en politik där arbete åt alla är målet. En fungerande politik för fler arbeten handlar om att öka efterfrågan på ett sådant sätt att arbetstillfällena blir fler. Det betyder att de som har det sämst ställt är de som behöver få bättre köpkraft.
Att omvandla kostnader för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället. Vi vill att 200 000 nya jobb skapas i kommuner och landsting. Det handlar inte om att skaffa sysselsättning för sysslolösa utan om riktiga jobb som vi alla har nytta av.

Vi vill också satsa pengar på miljövänlig infrastruktur och bostadsbyggande. Det kommer att skapa nya jobb både inom både offentlig och privat sektor. Vi har också förslag kopplade till forskning, utbildning och utveckling, satsningar på miljö- och energiomställning och förbättringar för småföretag som sammantaget ger fler jobb.

Vad vill då högern göra för att få fler i arbete? Deras politik bygger på att det är de arbetslösa som ska jagas. Genom sänkta ersättningar och tuffare krav ska de arbetslösa ”motiveras”. Som om det vore deras fel att det inte finns några jobb att söka. Det är de arbetslösa som förlorar på högerns politik. Dessutom kommer det att sänka sysselsättningen.

En borgerlig regering kommer att satsa 45 miljarder på att sänka inkomstskatten och menar att det ska ge fler jobb. Men de skattesänkningarna skulle inte gå till de lågavlönade som de påstår utan till medel- och höginkomsttagare. Det är inte grupper som har behov av ökad köpkraft och de är inte grupper som skulle använda en ökad köpkraft på ett sådant sätt att det leder till högre sysselsättning. Däremot måste högern göra besparingar för att sänka skatten, och besparingarna kommer i a-kassan och i sjukförsäkringen.

Högerns förslag är inte en politik för att öka sysselsättningen utan en politik för att öka klyftorna mellan människor. Syftet med högerns politik är att sänka lönerna. Att komma bort från lågproduktiva, lågbetalda arbeten har varit en viktig del av den svenska välfärdsutvecklingen. Det är det som skiljer Sverige från länder med hög fattigdom och stora klyftor.

Vad Sverige behöver är inte en politik där arbete åt alla ställs emot trygghet och välfärd, utan en som har som mål att stärka tryggheten och välfärden genom arbete åt alla. Där går skiljelinjen mellan höger och vänster i politiken.

Maritha Johansson
Ordförande Vänsterpartiet Gävle

Kopiera länk