artikel

Jonas Sjöstedt kommer till Gävle 23 november.

Vänsterpartiet arrangerar tillsammans med ”Europa direkt” en debatt om arbetsmarknadsfrågor i Furusalen på Konstcenrum, kvarteret Silvanum, onsdagen den 23 november klockan 19.00.
Inbjudna debattörer förutom Jonas Sjöstedt (v) är Tobias Krantz (fp), Lars Lilja (s) och Lennart Sjögren (kd).
Ulf Jönsson är moderator och temat för debatten är arbetsmarknadspolitiken utifrån följande punkter.

• Hur skapas fler arbetstillfällen i Sverige?

• Arbete för alla, en realistisk målsättning?

• Inflationsmålets påverkan på arbetsmarknadspolitiken.

• Vad innebär utvidgningen av EU för den svenska arbetsmarknaden?

• Tjänstedirektivet och dess konsekvenser.

Välkommen!

Kopiera länk