artikel

Välkommet förslag om aborter

I dagarna har utredningen ”Abort i Sverige” (SOU 2005:90) lagt fram sitt betänkande. Förslaget innebär en förändring i svenska abortlagen som är mycket bra och som vänsterpartiet drivit en längre tid. Bl a genom en motion till riksdagen 2003/04:v401 av Ingrid Burman m.fl. (v) EU och aborter.
http://www.vansterpartiet.se/PUB_SjukvSocPol/16924.cs

Enligt den lagstiftning vi har idag får abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller om socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd. Utländska kvinnor har alltså mycket små möjligheter. Lagen är därmed diskriminerande. Den är också moraliserande och kränkande för kvinnor som tvingas söka tillstånd hos socialstyrelsen. De måste kunna styrka sina särskilda skäl och uppge med vem och på vilket sätt man blivit gravid.

Eva Eriksson, särskild utredare, föreslår att abortlagen ändras så att en utländsk kvinna ska kunna få en abort genomförd i Sverige utan prövning av särskilda skäl.

Självklart skall en kvinna från annat land kunna erbjudas abort i Sverige, på samma villkor som gäller för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser och enligt samma regler som kvinnor bosatta i landet.
Vänsterpartiets förhoppning är att utredningens förslag till ny lagtext antas av riksdagen och kan börja gälla snarast möjligt. Det är också viktigt att Sverige driver frågor om abort, reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i olika internationella sammanhang. Enligt WHO dör varje år 78 000 kvinnor direkt till följd av olagliga och osäkra aborter. Även inom EU har flera länder, bl a Irland, Malta, Polen och Portugal mycket hårdför abortlagstiftning och miljontals kvinnor saknar tillgång till fria och säkra aborter.

Marita Engström

Kopiera länk