artikel

Skapa ett kulturkvarter

Genom att erbjuda och locka människor att ta till sig sin stad, kultur, locka till möten och nya upplevelser kan vi vidareutveckla Gävle. Genom att ha en stadskärna som lockar människor och bidrar till ett ökat kulturutbud kan vi skapa möjligheter för staden, dess invånare och besökare. I Gävle har vi unika möjligheter.
Genom att bilda ett kulturkvarter med utgång från Stadsbiblioteket och dess närliggande kvarter kan vi vara med och bidra till att utveckla kultur, demokratin och möten i staden. Vi kan bilda ett kulturkvarter med Stadsbiblioteket, Gamla stan med dess charm, historia och kultur, Länsmuseet, Gavleån som rinner förbi, all grönska, Kulturkiosken, Joe Hill gården m.m. Alla finns inom ett sammanhållet kvarter, ett kvarter som ger oss oanade möjligheter att utveckla och visa för invånare och besökare. Ett kvarter som enkelt skulle gå att förpacka och saluföra.

Vi vet också att bilåkandet behöver minska för både miljö, samhällets och vägslitagets skull. Det känns därför som naturligt att stänga av, för biltrafik, Södra Strandgatan fram till Södra Centralgatan, dvs från biblioteket fram till Polishuset och göra en attraktiv gångväg med grönska och mötesplatser. Området skulle då också bli tryggare för människor att vistas i. Även vägen bakom biblioteket (Petregatan) skulle stängas av för genomfartstrafik.

Efter den nya gångvägen skulle vi kunna erbjuda konstnärer parkbänkar , bord m.m. för gestaltning, utsmyckning och målning . Det skulle ge människor möjligheter att i sin vardag möta konst och kulturupplevelser på oväntade och annorlunda ställen. Vi skulle då också kunna nå människor som annars inte uppsöker konsten och vi lockar till möten kring kulturell utsmyckning. Gångvägen skulle också vara en del i det nya ”Kulturkvarteret”. Kvarteret i sin tur skulle kunna förses med promenadstråk, tydligare och mer skyltning konst, mötesplatser, musik m.m. Kulturkvareter kunde saluföras till besökare och turister.

Vi har planer för att utveckla Å-rummet och detta kan ytterligare utveckla även det. Efter ån på den nya gågatan skulle vi kunna erbjuda möjligheter till konstutställningar både för professionella konstnärer och för skolklasser. Föreningar m.fl. skulle kunna erbjudas dagar på gatan längs ån för att presentera sin verksamhet, kulturkvällar med musik, Estradpoesi m.m. vi skulle kunna erbjuda en transportabel scen för utlåning för att underlätta ett breddat kulturutbud i staden och därmed också locka besökare till oss..

Utifrån ovanstående föreslår vi därför Kommunfullmäktige besluta: .
Att ett Kulturkvarter skapas i enlighet med motionens intentioner.

Att Södra Strandgatan från biblioteket fram till Polishuset på Södra Centralgatan stängs av för biltrafik och att Petregatan stängs av för genomfartstrafik

Ulla Andersson, Kajsa Westerman, Seppo Laine
Vänsterpartiet

Kopiera länk