artikel

Vad har 20 års flyktingmottagning betytt för Gävle?

En politisk paneldebatt arrangeras på stadsbiblioteket där representanter från de politiska partierna diskuterar och besvarar allmänhetens frågor kring flyktingmottagning och integration.
Innehållet i paneldebatten kommer förstås till viss del att styras av deltagarna och publiken, men målsättningen är att ge våra politiker en möjlighet att reflektera över vad 20 års flyktingmottagning betytt för Gävle och vilka visioner man har inför framtiden. Diskutera kring ämnen som mångfald och integration. Och kanske ta upp aktuella frågor, som hur vi i Gävle ska möta de nya behov som uppstår i samband med den tillfälliga asyllagen mm.

Paneldebatten äger rum onsdag den 7 december kl. 19.00 (till 21.00) på Kafe Edbom.

Representanter från politiska partier som deltar i debatten är:
Amelia Morey Strömberg (V) landstingspolitiker och styrelseledamot i vänsterpartiets PS.
Tommy Berger (S) kommunalpolitiker och ordf. i Utbildning – och arbetsmarknadsnämnden.
Bodil Ceballos (mp) o-råd, Gävle kommunfullmäktige.
Hans Backman (Fp) riksdagsman.
Magnus Andersson (C) riksdagskandidat.
Lennart Alenius (Kd) kommunal politiker.
Inger Källgren Sawela (M) o-råd, Gävle kommunfullmäktige

Debattledare är journalisten Ulf Jönsson.

Arrangörer
Gävle stadsbibliotek och
Invandrarcentrum

Kopiera länk