artikel

Kom till Brynässkolans matsal den 19 januari 2006 kl. 18.30 – 20.30

I Vänsterpartiet i Gävle pågår ett arbete med partiföreningens kommunalpolitiska program för kommande mandatperiod. Aktuell arbetsgrupp just nu är området utbildning- och skolpolitik.
I det arbetet är Vänsterpartiet i Gävle intresserad av synpunkter från olika håll i samhället. Av den anledningen inbjuds föräldraråd inom Gävle kommuns förskolor och skolor till ett möte för samtal om skolans framtid. Hur ska barnens lärande utvecklas? Hur är lärandesituationen, klasstorlekarna, läromedlen, skolmaten etc. Det finns sannolikt många frågor/åsikter om hur skolan fungerar.

Kom till Brynässkolans matsal den 19 januari 2006 kl. 18.30 – 20.30
och delge oss Dina synpunkter.

Jan Nord, föräldrarepresentant i Brynäs föräldraråd tar emot Din anmälan om deltagande.
Anmäl senast den 15 januari 2006, tel. 070-589 43 40 eller [email protected]

Arbetsgruppen för
Utbildning- och skolpolitik i Vänsterpartiets kommunalpolitiska program

Kopiera länk