artikel

Ulla Andersson invald som ordinarie ledamot i partistyrelsen.

Vänsterpartiets kongress i Göteborg har nu kommit halvvägs. Valplattformen har antagits. Lars Ohly har omvalts till partiordförande med mycket klar majoritet och valberedningens förslag till partistyrelse har också bifallits.
Det innebär att Ulla Andersson nu valts in som ordinarie ledamot i partistyrelsen.

Hittils har kongressen gett ett klart stöd för partiledningen och partistyrelsens förslag till beslut har med några få undantag bifallits. En motion som antogs mot partistyrelsens förslag var införande av progressiv kommunal- och landstingsskatt.

Lars Ohly meddelar att kongressen fortlöper i en mycket god anda med god stämning bland kamraterna.

Kopiera länk