artikel

Svar på debattinlägg från Gunilla de Maré i AB 10/1 -06.

Vi vänsterpartister tror på en fri, öppen och saklig debatt för att driva utvecklingen framåt. Att Gunilla de Maré hänfaller till låga retoriska grepp som att ge motståndarna falska epitet, förvränga fakta och ignorera forskning är inte förvånande men känns ändå oerhört trist och leder i förlängningen till ett minskat politiskt intresse från medborgarna sida.
Nu till sakfrågorna;
Friskolereformen har lett till en ökad segregation, men det viftar de Maré bort som varande grundlöst trots att det påvisats i ett flertal forskningsrapporter.
Beträffande mångfalden har hon rätt i att den ökat, men det har skett inom den kommunala skolan. Skolverket skriver: ”allt fler fristående skolor har en allmän inriktning, samtidigt som kommunala skolor med olika profiler ökar”.
Att skattebetalarnas pengar går till aktieägarnas vinster påstår Gunilla de Maré vara osant. Var tror de Maré att pengarna kommer ifrån då? En plats i fristående skola tar resurser från den kommunala skolan, det är ett obestridligt faktum.
Att friskoleplatserna leder till ökade kostnader konstaterar LO i en rapport, men fackets åsikter står kanske inte så högt i kurs i moderaternas värld. När även Skolverket kommer fram till samma slutsats ”för kommuner med många fristående skolor har kostnaderna ökat”….”i kommuner med få fristående skolor har kostnaderna tvärtom minskat” borde det väl ändå ringa en klocka.
Antydningen från de Maré att de föräldrar som väljer friskola är mer intresserade av sina barns undervisning är inget annat än en ren oförskämdhet mot den stora majoriteten av föräldrar som föredrar den kommunala skolan och med stort intresse engagerar sig i sina barns utbildning.
Vi kan också konstatera att motstånd mot fristående skolor inte bara finns hos oss vänsterpartister som moderaterna tycks tro, utan även bland lärare, elever, föräldrar, fackföreningar och socialdemokrater m.fl. Men den debatten verkar ha undgått Gunilla de Maré.

Vänsterpartiet står för en politik där alla medborgare har samma rättigheter och möjligheter oavsett plånbok. Låt oss hålla vinstintressen borta från utbildning, vård och omsorg. Avregleringarna av elmarknaden, tågtrafiken och posten samt friskolereformen visar med all önskvärd tydlighet att förändringarna inte lett till lägre kostnader, tvärt om

Frihet är inte att ha massor av alternativ, frihet är att alla har tillgång till det vi behöver.

Ulla Andersson
Lasse Andersson
Mikael Morell
Vänsterpartiet

Kopiera länk