artikel

Alla medlemmar hälsas välkomna att träffa Lars Ohly i Söderhamn.

Den 2 februari kommer Lars Ohly till Söderhamn för ett heldagsbesök.
En middag kommer att anordnas på Dragonen klockan 17:00 -18:00 där partimedlemmar bjuds in för att över en bit mat diskutera partiangelägenheter med vår partiledare.
Alla partimedlemmar som är intresserade är välkomna. Var och en får dock betala sin middag själv. Restaurangen där middagen hålls är Dragonen alldeles intill partlokalen.
Kvällen avslutas med ett Öppet möte i Gröna rummet, Söderhamns Folkets hus kl 18.15- 19.15.
Dagen inleds ute på Flygstaden där Lasse kommer att besöka några företag och gymnasieskolans industriprogram. Sune Grahn, VD Flygstaden AB informerar om flygfältet och pilotskolan.
Till lunchen på restaurang Dragonen är fackliga representanter inbjudna.
Dagen fortsätter sedan med presskonferens i partilokalen och en politisk diskussion i Staffanskolans aula. Därefter bär det iväg till Lokstallarna, Guldrutans kafferosteri.

Anmälan om middagen och mötet görs till Conny Englund [email protected] senast den 31/1.

Vi i Gävle kan ordna samåkning om intresserade hör av sig till Lasse Langeborg
Vänsterpartiet Gävle
Brynäsgatan 38
802 85 Gävle
[email protected]e
026 – 611700
070 – 2190292

Kopiera länk