artikel

Debatt om Europa och globaliseringen

På måndag kväll debatterade unga politiker i ett tämligen välfyllt Café Edbom i statsbiblioteket. Förutom ”vår egen” Björn, deltog Magdalena Streijffert, ordförande för det socialdemokratiska studentförbundet, Gustaf Fridolin, riksdagsledamot för miljöpartiet, Magnus Andersson, centerns ungdomsförbund, Fredrik Malm, ordförande för liberala ungdomsförbundet, Ella Bolin, ordförande för kristdemokraternas ungdomsförbund och Tomas Tobé, moderaterna.

De frågor som behandlades var bl a demonstrationerna mot Mohammed-karikatyrerna, EU-konstitutionen och tjänstedirektivet. Björn Öberg hade en klar och tydlig linje och företrädde vänsterpartiets och ung vänsters åsikter på ett bra sätt, när han väl blev insläppt i debatten av debattledaren Kurt Wickman. Framförallt i frågor gällande arbetsrätt och lönebildning blev de partipolitiska skillnaderna tydliga. KDU hävdade t ex att om man kan skicka en hammare runt i Europa måste man också kunna skicka en snickare som håller i den… Det säger väl en hel del om borgerlighetens syn på arbetare och arbetskraft. Den socialistiska majoriteten anklagades från högersidan för att vilja hindra människor frän andra länder att komma till Sverige och jobba. Björn Öberg besvarade kritiken genom att säga att polska arbetare visst är välkomna att ta jobb här, men att de ska ha pröjs och schyssta förhållanden. Svenska kollektivavtal skall gälla i Sverige.

Marita Engström

Kopiera länk