artikel

Alla medlemmar hälsas välkomna att delta i diskussioner om årummet.

Tisdag 28/2 sammanträder kommunala gruppen i partilokalen klockan 17.30. På dagordningen står bland annat utvecklingen av årummet.
Emma Nordebo från Tekniska kontoret kommer att berätta om förvaltningens tankar kring årummet klockan 18.00. Utrymme kommer även att ges för diskussion kring vilka idéer Vänsterpartiet bör lyfta i den kommande planeringen.

Kopiera länk