artikel

Marita Engström toppar kommunfullmäktigelistan.

Partiföreningens årsmöte hölls under lördagen med distriktsordförande Yvonne Oscarsson som mötesordförande. På mötet fastställdes de 20 första namnen på kommunfullmäktigelistan.
1 Marita Engström
2 Björn Öberg
3 Anita Walther
4 Seppo Laine
5 Birgitta Bergander
6 Albert J Gibbs
7 Malin Persson
8 Lars-Göran Langeborg
9 Kristina Sjöström
10 Mikael Morell
11 AnnKathrin Persson
12 Per-Olof Flodström
13 Renée Häffner
14 Jan Nord
15 Nursin Semavi
16 Joakim Kämpe
17 Maritha Johansson
18 Siw Byqvist Söderlund
19 Hans Söderlund
20 Maud Liljeqvist

Kopiera länk