artikel

Maritha Johansson fortsätter att leda partiföreningen.

Årsmötet valde ny styrelse för Vänsterpartiet Gävle. Carina Johnzon välkomnas som ny styrelseledamot tillsammans med AnnKathrin Persson och Jan Nord som blir nya ersättare.
Ordförande Maritha Johansson

Övriga ordinarie ledamöter:
Mikael Morell
Albert J Gibbs
Carina Johnzon
Håkan Larsson
Anita Walther
Björn Öberg

Ersättare:
AnnKathrin Persson
Jan Nord

Kopiera länk