artikel

Fotbolls-VM och prostitution hör inte ihop!

Fotbolls-VM är ett omtyckt och uppmärksammat evenemang. I sommar utspelas det i tolv städer i Tyskland. Men tyvärr har denna fest, som miljontals människor gläder sig åt, en förnedrande baksida. Vänsterpartiet har tagit ställning mot Trafficking, prostitution och människohandel och vi vill nu uppmana andra att göra detsamma.
Varje individ har ett ansvar att medverka till att denna förnedrande och kränkande behandling inte förekommer eller nyttjas.
Tyvärr finns det denna gång en mörk sida av mästerskapen. I anslutning till tävlingsarenor pågår upprättande av bordeller, uppförande av s.k ”performance boxes”, det vill säga carport-liknande moduler för lättillgänglig sex samt nya områden för gatuprostitution. I Hamburg samarbetar polisen med bordellägarna för att hålla en stabil prissättning på ”tjänsterna”. I München beräknas en trettioprocentig ökning av prostitutionen. Meningen är att de miljoner män som besöker Tyskland för att se på fotboll också ska erbjudas lätt tillgängliga sexuella tjänster. Man kopplar på detta sätt ihop prostitution med fotboll.
Hela denna människohantering är ovärdig och djupt inhuman. Den visar på en förtryckande kvinnosyn och en nedvärdering av alla de män som kommer för att se fotboll.
Det måste vara i fotbollens intresse att inte förknippas med prostitution, trafficking och inhuman människosyn.
Vi uppmanar alla att ansluta sig till uppropet. Hundratusen fotbollsfans och alla de som står upp för kvinnors rättigheter gör skillnad.

Antaget av Vänsterpartiet Gävles årsmöte 2006-02-18

Kopiera länk