artikel

Satsa på de verkliga behoven

Förskolan I Gävle har för stort antal barn i grupperna. Gruppstorlekarna behöver minskas. För att barns utveckling ska vara den bästa behöver varje barn få synas, bli bekräftad , ha en lugn och utvecklande miljö. Därför behöver Gävle satsa på mindre antal barn i varje grupp.
I dag har vi en personaltäthet på 6 barn per anställd. Samtidigt har Gävle en oerhört hög arbetslöshet. Vi vet att satsa på barnen i de tidiga åren har de mångfalt igen senare undre skoltiden och i livet.

Vi vet att det för det offentliga kostar väldigt lite att anställa en person jämfört med att låta någon gå på A-kassa. Vi vet också att barn mår bättre, stressar mindre och lär sig snabbare i förskolor med högre personaltäthet. Dessutom vet vi att personalen i barnomsorgen får hälsoproblem av för stora barngrupper. Till sist vet vi som sagt att vi idag betalar förskolelärare A-kassa för att gå arbetslösa.

Maritha Johansson
Ordförande
Vänsterpartiet
Gävle

Kopiera länk