Övrigt

Vänsterpartiet hos Lärarförbundet

Maria och jag deltog i Lärarförbundets arrangemang för frågor till förtroendevalda.

Vi fick  frågor om skola och integration och vi fick ta del av erfarenheter både från föräldrar och lärare.Värdefulla synpunkter som måste beaktas i det politiska arbetet.

Majoriteten S, V, och Mp i Gävle har i kommunledningsmål och ekonomiska ramar för tiden 2011-2014 tagit beslut om ”skolan först”. Ett beslut som förväntas ge goda effekter för både förskolan och skolan.

Anita Walther och Maria Weinemo

Skriv en kommentar