Övrigt

En fantastisk produktionsapparat

Lena Eriksson, ABF, hälsar välkommen till föredraget och paneldebatten.

Igår kväll gästades Gävle av författaren till boken ”Slutkört”, Volvoarbetaren Lars Henriksson. Han inledde att visa på hur dagens transportsystem håller på att helt växa ur kostymen. I de flesta länder har man problem med trafikstockningar och miljöeffekter av biltransporter. Fast bilarna drar mindre bränsle ökar utsläppen eftersom biltransporterna också ökar mycket mer.
Beträffande bränslen gav Lars Henriksson en viktig bild, varje lite bensin motsvarar 22 ton organiskt material som pressats samman i 400 år i energivärde. Vi äter av reserver som inte kan återbildas inom en överskådlig tid. Eftersom oljesamhället förbrukar resurser som lagrats upp under miljontals år så är det svårt att ersätta oljan rakt över med andra källor. Allt biobränsle i världen räcker inte till för att driva dagens transportflotta, även om vi skulle ha bara elbilar så är det svårt att se varifrån energimängderna för att driva dem skulle komma. Vi måste helt enkelt finna andra smartare transportsystem för att förflytta oss än att ta med nära 1000 kilo plåt/andra material varje gång vi ska uträtta ett ärende.
Därmed är vi framme vid Lars Henriksson:s huvudpoäng, för enligt honom så är bilindustrins maskiner och utrustning väldigt omställningsbara och kan i stort plocka fram massproduktion av många olika slags varor. Därutöver är dagens bilindustri väldigt utvecklingsavdelningar med många olika kompetenser och skulle kunna utveckla produkter inom stort fält. Han menar att de anställda istället för att vänta på att bli utslagna i konkurrensen skulle satsa på att hitta något vettigare sätt att använda sin kollektiva styrka som arbetsplats. Eftersom arbetsplatsen är grunden ser Henriksson det naturligt att diskussionen borde plockas upp och föras vidare med facken i spetsen.
Jag kan bara konstatera att Henriksson idéer verkar vara de enda som skulle kunna rädda SAAB idag.
Boken rekommenderas, i den finns mycket mera än detta korta referat kan täcka.
Seppo Laine

  1. Lars Henriksson skriver:

    Liten rättelse. Det jag sa om energimängden var att den fossila energi vi gör av med årligen på jorden har det en gång tagit 400 år för fotosyntesen att binda.

Skriv en kommentar