Övrigt

Varför ska Gävlebornas pengar hamna i skatteparadis?

Publicerad på Arbetarbladets debattsida 7 maj 2011

Publicerad i Arbetarbladets webbtidning 28 april 2011

Nya herrar tar nu makten över vård, skola och omsorg. I takt med att politiker privatiserar, lägger ut på entreprenad, inför ”valfrihet” eller vad som nu råkar vara på modet så flyttas också ansvar, insyn och möjligheten att påverka. Makten flyttas från demokratin till privata intressen. Att de som tjänar pengar på vård, skola och omsorg gillar det är lätt att förstå. Men skattebetalare? Politiker? Miljöpartister och Socialdemokrater? Varför ska det vara möjligt att tjäna pengar på vård, skola och omsorg?

Det som kostar mest i vård- och omsorgsverksamheten är personalen som, i sin tur, är en avgörande förutsättning för kvalitén. Den vinst som vårdbolagen gör får personalen betala med låga löner och ett pressat arbetsschema. Förhållanden som blivit tydliga i Gävle när det visat sig att personal på ett gruppboende som lagts ut på entreprenad nu måste arbeta 130% av en heltidstjänst för att nå upp i samma lön som de tidigare fick på en heltid i kommunens regi.

Flera av de stora vårdbolagen som redan verkar i Gävle kommun ägs av riskkapitalbolag. Carema, Förenade Care, Attendo och andra gör rejäla vinster på medborgarnas skattepengar. Många av koncernerna gör vad de kan för att gömma undan vinsterna för att sedan placera pengarna i skatteparadis som Jersey eller Gurnsey. Att tro på idén att små, gulliga personalkooperativ, eller för den delen idealistiskt drivna entreprenörer ska driva privat vård och omsorg är knappast realistiskt. Om den typen av företag startar i branchen blir de ofta förr eller senare uppköpta av någon av de stora drakarna.

Just nu förbereds för fullt införandet av LOV (Lagen om valfrihet) i Gävle kommuns hemtjänst. Med ”valfriheten” som slagord ska marknaden för hemtjänst öppnas upp än mer även i vår kommun. Att vårdbolagen är intresserade kan väl inte förvåna någon. En mer trygg marknad att satsa sina pengar i finns knappast. En allt äldre befolkningen behöver allt mer omsorg och vård. Dessutom äventyras inte satsningarna av någon lågkonjunktur eller finansiell oro. Avkastningen på satsat kapital i omsorgen är 33%, att jämföra med finans- och försäkringssektorns 20% eller elmarknadens 15%.

När ansvariga politiker överlämnar verksamhet till privata utförare överlämnas också ansvar och inflytande över den service som politiker valts att ansvara för. Ju mer av kommunens budget som upptas av privat verksamhet desto mindre blir handlingsutrymmet att spara på i dåliga tider. Den kommunala verksamheten riskerar att fastna i en nedåtgående spiral där besparingar måste göras på en krympande egen verksamhet.

Ännu allvarligare är att de idéer och visioner som politiker går till val på blir allt svårare att förverkliga. Vi politiker kan inte bestämma att privata hemtjänstföretag ska köra miljöbilar, vi kan inte höja kompetensen eller, med medvetna satsningar, höja lönerna för personalen som sliter på privata äldreboenden. Makten har helt enkelt flyttat från demokratin till insynsfria styrelserum i riskkapitalbolagens bolagsstyrelser.

Vi, Vänsterpartister i Gävle frågar oss vad det är som gör att förtroendevalda från andra partier i Gävle vill fortsätta på dessa upptrampade stigar? Varför ska Gävlebornas pengar hamna i skatteparadis? Varför ska en redan underbetald personalskara ytterligare få sina villkor pressade? Varför ska demokratin avhända sig inflytande och ansvar över omvårdnaden? Vi önskar tydliga och klargörande svar på dessa frågor innan slaget om ”valfriheten” slutligen avgörs i Gävle Kommun.

Björn Öberg (V)
Marita Engström (V)
Anita Walther (V)

Skriv en kommentar